Card image cap

زن و شوهر همدیگر را در راه حق کمک کنند

1398-05-29

رهبر انقلاب: زن میتواند کمک کند به شوهرش برای اینکه در صراط حق ثابت‌قدم باشد و پیش برود؛ مرد میتواند همین کمک را به زن بکند. مثل دو شریک، مثل دو هم‌سنگر با هم زندگی کنید.

عملاً، هم در شریعت، هم در واقعیّت خارجی، زن و شوهر نزدیک‌ترین افراد به هم هستند؛ هر چه میتوانید صمیمیّت را، صفا را، محبّت را بین خودتان افزایش بدهید.

محبّت مایه‌ی اصلیِ زندگیِ شیرین خانوادگی است؛ سعی کنید محبّت را روز‌به‌روز افزایش بدهید که این کار به دست خود انسان هم هست. فروردین ۱۳۹۸